Mærkesager

Foreningen Far er Danmarks største interesseorganisation for børn og fædre samt forældre, der lever med fælles forældreskab.

Fælles forældremyndighed, hverdagssamvær, feriesamvær og 7/7 ordninger foruden digital post og delt børnecheck er skabt af Foreningen Far eller med Foreningen Fars medvirken.

Det er op ad bakke hver gang, men det sker sjældent af sig selv pga. magtstrukturer, kultur og en børneindustri, som ikke altid er helt så bedst for børnene som man gerne vil udstille.

Ligeværdighed

Den mest omfattende forskelsbehandling i Danmark sker ved den statslige opdeling i bopæl og samværsforældre med vidt forskellige rettigheder, sagsbehandling og økonomi. Begrebet kan og skal afskaffes som udgangspunkt i lovgivningen.  

Lige tid

Forskningen i børns sundhed og virkeligheden viser i dag at lige tid for børn med begge forældre giver den bedste mentale sundhed senere i livet. Det er bedst for børnene og skal være lovgivningens udgangspunkt med frit valg for forældrene til egne løsninger.

Forældreorlov

Foreningen Far har medvirket til den nye ligeværdige forældreorlov på 24 uger til hver forælder med 11 uger øremærket. Lovgivningen virker fortsat ikke, hvis far og mor ikke lever sammen.

Faderskab

Børn har behov for samt en menneskeret til at kende og blive passet af sine forældre. Det gælder kun de første 6 måneder for fædre og børn, men skal være muligt for en domstol at sikre DNA test på et sagligt grundlag hele livet. Kun med sandheden hjælper vi børnene. 

Offentlige børnesager

Foreningen Fars mener at forholdene og forskelsbehandlingen, som sker i det familieretslige system skal grundigt undersøges. 

Mistet kontakt

Foreningen Far oplever at flere fædre i dag er udsat for vold end mødre, herunder forskelsbehandling og specielt psykisk og  økonomisk vold, 

Digital post

Begge forældre skal have samme information om børn på samme tid og med samme metode. Det sker langt fra altid i Danmark, selvom lovgivningen siger det skal ske.

Velfærdsydelser

Foreningen Far mener at velfærdsydelser  skal tilfalde forældre af begge køn ligeværdigt baseret på et reelt behov. 

Statistik

Foreningen Far har gentagne gange påpeget at der ikke føres afgørelsesstatistik i det familieretslige system, hvorved ansvarlige ledere godt ved de ikke stilles til ansvar.