Om Foreningen Far


Foreningens formål er at virke for, at børn i alle familie former i videst muligt omfang kan have en tæt kontakt til sine forældre, og at begge forældre kan bevare indflydelse på deres børns opvækst.

Endvidere at sikre børns og forældres rettigheder i samfundet ved at forældrene er ligestillet gennem lovgivning, doms og administrativ praksis, samt så vidt som muligt at støtte relevant forskning indenfor børne- og familieområdet.


Værdier

Foreningen Far har følgende værdier for den almennyttige og velgørende indsats:

 • Vi har fokus på det bedste for barnet og hele familien.
 • Vi har fokus på barnets kærlighed, behov og ret til begge forældre.
 • Vi har fokus på positivt samarbejde og god forældreadfærd.
 • Vi kan vejlede om erfaringer, familie jura og lytte.
 • Vi behandler forældre ligeværdigt.

Organisation

Foreningen Far er en medlemsorganisation som på delegeret forsamlingen vælger en hovedbestyrelsen. Det er hovedbestyrelsens ansvar at vælge formandskabet, der varetager den daglige ledelse af Foreningen Far. 

Hovedbestyrelsen består af:

 • Jesper Lohse, Landsformand
 • Michael Engmose, Næstformand 
 • Michael Heinze, Landskasserer
 • Esben Rasmussen
 • Carsten Løffmann
 • Tommy Poulsen
 • Leif Randeris
 • Timothy Vildershøj
 • Kristian Mark
 • Lisbeth Bertelsen
 • Christina Paaske

Etiske retningslinjer

Foreningen Far har opstillet følgende etiske retningslinjer for sin almennyttige og velgørende frivillige indsats:

 • Vi yder fortrolig og gratis rådgivning.
 • Vi lytter og er sparringspartnere, men tager ikke stilling.
 • Vi rådgiver ved fremmøde og online rådgivning.
 • Vi er uafhængige, når vi rådgiver.
 • Vi er afklarede i forhold til egne familieforhold.
 • Vi erkender manglende viden og henviser til fagpersoner.

Hvad laver Foreningen Far?

Foreningen Far blev grundlagt i 1977 og er en af verdens mest erfarne børn og fædre organisationer.

 • Over 100.000 besøgende per måned på de sociale medier.
 • Over 25.000 forældre i 24/7 selvhjælpsgrupper.
 • Over 7.000 personlige rådgivninger om året.
 • Der er lavet en gratis Foreningen Far App
 • Der er stillet viden og erfaringer til rådighed for offentlige ledere, myndigheder, medier og politikere om børn og fædre.
 • Der er medvirket til utallige nyheder, artikler samt TV og radioudsendelser, selvom vi ofte ikke selv går på.
 • Der laves årlige undersøgelser om børn og fædre.
 • Der sættes fokus på børn og fædre samt fælles forældreskab.
 • Der koordineres med børn og fædre på nordiske plan
 • Der stilles viden og erfaringer til rådighed for internationale forskere

Hvorfor er positiv fædre involvering vigtigt?

 • Positiv fædre involvering skaber mentalt sunde børn i samfundet med en god og kærlig opvækst.
 • Positiv fædre involvering skaber lige muligheder for kvinder og mænd, drenge og piger
 • Positiv fædre involvering forebygger livskriser og familiekonflikter, skaber mere ro og mindre stress for børn og borgere som helhed i samfundet
 • Positiv fædre involvering skaber færre udsatte børn og borgere samt lavere social udgifter
 • Positiv fædre involvering skaber succes, ro, tryghed og kærlighed i familielivet for alle.

Hvad har Foreningen Far medvirket til i Danmark?

Foreningen Far udsender hver uge pressemeddelelser til  folketingets partier, medierne, offentlige myndigheder, ministerier, domstolene og forskere. Det har skabt en lang række af de TV-udsendelser, artikler, podcast og forbedringer, som opleves for børn og fædre. Vi er dog på ingen måde i mål med ligeværdigheden for børn og fædre.

Foreningen Far har:

 • Sat fokus på børn og fædre i samfundet for alvor.
 • Sat fokus på forskningen i børns sundhed
 • Sat fokus på fælles forældreskab.
 • Medvirket til fælles forældremyndighed.
 • Medvirket til at 7/7 deleordninger.
 • Medvirket til digital post til begge forældre.
 • Medvirket til fædreorlov.
 • Medvirket til at de fleste børn lever i fælles forældreskab.
 • Medvirket til delt bopæl.
 • Medvirket til delt børn og ungeydelse.
 • Medvirket til at ferie afholdelse i skolernes ferieperioder.
 • Medvirket til at fraflytning længere væk kan betyde bopælsskifte.
 • Medvirket til at flere børn får bopæl hos fædre.
 • Medvirket til automatisk erstatningssamvær.
 • Medvirket til etablering af Ministerens rådgivende udvalg.
 • Medvirket til visitering af alle familiesager i grøn, gul og rød kategori.
 • Medvirket til at statsforvaltningen blev lukket.
 • Medvirket til at bevidsthed om vold mod børn og fædre.
 • Medvirket til at bevidsthed om forældrefremmedgørelse.
 • Medvirket til afdækning af statslig støtte på 5,8 mia. kr. om året i såkaldt hemmelige statslige puljer, som er blevet erklæret ulovligt.
 • Medvirket til afdækning af Britta Nielsen skandalen.
 • Medvirket til at sætte fokus på forskelsbehandling.
 • Medvirket til verdens første ligestillingskatalog for fædre.

Der er kort sagt brug for Foreningen Far i Danmark og vi har brug for din støtte.


Indsamlingsregnskab

Kontakt